Prawdopodobnie najlepszy
portal analityczny w Polsce
poświęcony energetyceKoordynator ds. negocjacji pomoże konsumentom w sporze z przedsiębiorstwami energetycznymi.

Kategoria: Prawo (OLE)

tagi: Prawo energetyczne zmiana sprzedawcy energii zmiana sprzedawcy gazu URE ministerstwo konsultacje społeczne Ministerstwo Energii 

Ministerstwo Energii wypracowało model oraz zakres postępowań pozasądowych, którymi ma zajmować się nowy organ wspomagający konsumentów w sporze z przedsiębiorstwami energetycznym.

Dotyczy: Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE
Tytuł: Rozporządzenie Ministra Energii sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów oraz
Rozporządzenie Ministra Energii w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu
Wykonuje: ustawa Prawo energetyczne
Etap: ministerstwo - konsultacje publiczne

Następny etapministerstwo - przyjęcie rozporządzeniaZainteresowany dostępem do OLE? Zostaw nam swój e-mail.

 

Nowa instytucja Koordynatora do spraw negocjacji przy Prezesie URE pojawiła się 10 stycznia 2017 r. za sprawą nowelizacji Prawa energetycznego. Zgodnie z intencją resortu energii koordynator ma rozstrzygać spory konsumentów z przedsiębiorstwami energetycznymi z pominięciem drogi sądowej oferując niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne i szybkie metody ich rozwiązywania.

Koordynator będzie mógł prowadzić spory wynikłe m.in. z umów o przyłączenie do sieci, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji, umów sprzedaży czy też umów kompleksowych.

W zakresie tych kompetencji koordynatora swoje uprawnienia utraciła Inspekcja Handlowa, która dotychczas działała m.in. poprzez Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie.

Na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pojawiły się dwa projekty rozporządzeń Ministra Energii:

  • w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów oraz,
  • w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu

Pierwsze z nich określa m.in. szczegółowy tryb prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów. Postępowanie przed Koordynatorem prowadzone ma być na wniosek konsumenta. Ma być ono nieodpłatne, a wniosek o wszczęcie postępowania może zostać złożony w formie papierowej bądź elektronicznie. Wniosek może zostać złożony bezpośrednio przez konsumenta, jak także przez ustanowionego pełnomocnika. Co do zasady postępowanie ma zakończyć się w terminie 90 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku, niemniej jednak w przypadku sporu szczególnie skomplikowanego termin ten może zostać przedłużony.

Drugi z projektów rozporządzenia określa dolną (min. 50 zł) i górną (maks. 50 tys. zł) granicę w jakich Koordynator może rozstrzygać spory.

Rozporządzenia ma stworzyć możliwość wyeliminowania spraw błahych z uwagi na ekonomikę postępowania, a także, iż pozostawienie rozstrzygnięcia roszczeń w znacznej wysokości sądom powszechnym.

Projektowane rozporządzenia mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Zobacz:

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie określenia wysokości progów finansowych wartości przedmiotu sporu, których przekroczenie uprawnia do odmowy rozpatrzenia sporu:

Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie prowadzenia przez Koordynatora do spraw negocjacji postępowania w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów:

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
OdświeżZainteresowany dostępem do OLE? Zostaw nam swój e-mail.

 


Zamów cotygodniowy newsletter

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Akceptuje pliki cookie z tej strony.